BÙI LAN HƯƠNG | KIỀU MỆNH KHÚC – OST PHIM KIỀU | DIRECTOR'S EDITION MUSIC VIDEO

Description de la vidéo

Gửi đến các bạn một phiên bản khác của mv “Kiều Mệnh Khúc” với mầu sắc đúng với những gì đạo diễn và Hương mong muốn mang đến cho các bạn.

source